Kinderopvang

Educant begeleidt professionals  in de kinderopvang.

U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs, het invoeren van methodes of programma’s, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid in de kinderopvang.

Bij ieder onderwerp staan voorbeelden van begeleiding genoemd.

Educatief advies jonge kind