Doorgaande lijn kinderopvang

Bij doorgaande lijnen gaat het om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2).

U kunt daarbij denken aan:

  • De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en de school.
  • De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de school.
  • De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma‚Äôs, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling.

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

Een leidinggevende van een kinderdagverblijf wil met leerkrachten van een basisschool in gesprek over de doorgaande lijn. Van de intern begeleider van de basisschool heeft ze de startdoelen van het SLO gekregen. Als ze er naar kijkt, gaan haar haren overeind staan. Ze willen geen school worden, maar een kinderdagverblijf blijven en ruimte geven aan het eigen ontwikkelingstempo van het kind. Ze vraagt ondersteuning om te bepalen hoe ze het gesprek met de basisschool in moet gaan.

Educatief advies jonge kind