Invoeren kindvolgsysteem

  • Wilt u de ontwikkeling van kinderen volgen en registreren, maar weet u niet welk kindvolgsysteem daarvoor geschikt is?
  • Zoekt u naar een kindvolgsysteem dat behulpzaam is om een beredeneerd aanbod te realiseren?
  • Beschikt u over een kindvolgsysteem, maar kunnen niet alle pedagogisch medewerkers, leidsters of leerkrachten er goed mee werken?

Educant kan uw kinderopvang of peuterspeelzaal begeleiden bij het kiezen van een geschikt kindvolgsystemen. Bijvoorbeeld: Doen, Praten en Bewegen, KIJK! of Cito. Vervolgens kan ik u helpen bij de invoering van het systeem.

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

Binnen een kinderdagverblijf wil men gaan werken met een observatiesysteem. Ze krijgen het aanbod om met een groep pedagogisch medewerkers in 5 avonden en consultaties op de werkvloer te leren werken met de methode. Het gaat daarbij om de opbouw van de methode, kennis van de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling, het gebruiken van de verschillende leidstervaardigheden die je inzet voor de begeleiding van de ontwikkelingsgebieden als het kind jonger of ouder is. Hoe zorg je dat je een kind vroegtijdig signaleert en hoe informeer je ouders? Het is ook mogelijk om tijdens de verschillende modules samen te werken met specialisten (kinderfysiotherapeute, logopediste, acteur).

Om een kind goed te ondersteunen is het van belang om goed te kunnen communiceren met kinderen. Met de methodiek van Beeldcoaching is het mogelijk om medewerkers op een professionele wijze te coachen en de kwaliteit in de organisatie te verhogen. De binnenkomst, kring, eten en drinken, spel, lekker knuffelen, samen iets bekijken, zijn geschikt om te filmen en de communicatie te analyseren.

Educatief advies jonge kind