Opbrengstgericht werken

Het is van belang om het inhoudelijk repertoire van pedagogisch medewerkers en leerkrachten te vergroten en versterken, zodat zij inhoudelijk verantwoorde keuze kunnen maken om een kwalitatief hoog aanbod aan jonge kinderen te geven. Op deze manier zullen ze doelgerichter en planmatiger de ontwikkeling van kinderen weten te stimuleren. Dit noemen we opbrengstgericht werken.

Optimale ontwikkelingslijn

Door vroegtijdig in te spelen op opvallend gedrag worden ook de mogelijkheden op een goede start in het basisonderwijs van ieder kind vergroot. En daarmee worden de kansen op een optimale doorlopende (ontwikkelings)lijn vergroot.

Opbrengstgericht werken mogelijk maken

Om opbrengstgericht werken mogelijk te maken, worden vergelijkbare vaardigheden van leidinggevenden gevraagd. Zij zullen doelgericht en planmatig de ontwikkeling van de pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten stimuleren.

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

We vragen of we in een groep een video-opname mogen maken van het aanbod, de reactie van de kinderen en de reactie van de pedagogisch medewerkster. We bespreken van te voren dat het gaat om een leerproces, we gaan daarbij kijken naar de positieve punten en de leerpunten. De pedagogisch medewerkster vertelt over haar aanbod en de verwachtingen, die ze daarbij heeft. Aan de hand van de opnames kunnen we kijken of ze een passend aanbod aan het kind/ de kinderen heeft gedaan, of ze door de interactie het kind de ruimte heeft gegeven om te leren. Deze vorm van begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden.
Leidsters weten wel hoe ze een groepje kinderen extra moeten ondersteunen, maar niet hoe ze de hele groep een kwalitatief aanbod moeten geven. We gaan aan de hand van een voorbeeldgroep aan de slag met een groepsoverzicht met toetsuitslagen, een thema en de inrichting van de ruimte. We formuleren de inrichting, het aanbod en de inzet van de leidster en volgen met de camera wat er gaat gebeuren. Vervolgens bespreken we hoe de leidsters de resultaten kunnen beschrijven.

Educatief advies jonge kind