Ouderbetrokkenheid

Goed vormgegeven ouderbetrokkenheid heeft een aantoonbaar positief effect op de (leer)ontwikkeling van kinderen. Alle reden dus om ouders (beter) te betrekken.
Samen met u wil ik zoeken naar de antwoorden op de volgende vragen voor uw groep of locatie:

  • hoe kun je de relatie met ouders concreet versterken?
  • welke vormen van ouderbetrokkenheid werken in de praktijk?
  • hoe maak je de samenwerking tussen school en ouders gelijkwaardig en niet-vrijblijvend, met oog voor elkaars positie en verantwoordelijkheid?

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

Binnen het kinderdagverblijf willen de pedagogisch medewerkers beter samenwerken met ouders. De ouders willen eigenlijk alleen de kinderen wegbrengen en ophalen en tijdens deze momenten even snel met de pedagogisch medewerkers praten. Omdat de ouders tegelijk komen, spreken de pedagogisch medewerkers de ouders heel kort en sommige ouders helemaal niet. De vraag is op welke manier de verwachtingen binnen het kinderdagverblijf en de verwachtingen van de ouders beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarbij is ook gezocht naar een mogelijkheid om ouders en pedagogisch medewerkers te informeren over de noodzaak om de ouders meer te betrekken bij het aanbod binnen het kinderdagverblijf. Bij deze begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Tot slot is er een plan gemaakt door medewerkers van de kinderopvang en ouders.

Educatief advies jonge kind