Onderbouw basisschool

Educant begeleidt professionals  in de onderbouw van de basisschool.

U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs, het invoeren van methodes of programma’sopbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid in de onderbouw.

Bij ieder onderwerp staan voorbeelden van begeleiding genoemd.

Educant ondersteunt professionals in de onderbouw