Doorgaande lijn

Bij doorgaande lijnen gaat het om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2).

Je kunt daarbij denken aan:

  • De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven en de school.
  • De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de school.
  • De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling.

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

In dit geval een voorbeeld van good practice:
Binnen het openbaar onderwijs is een leerkracht gevraagd om op een basisschool de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de onderbouw met elkaar in contact te brengen om te praten over de doorgaande lijn. Door goed te luisteren naar iedereen is het mogelijk geworden om nieuwe stappen in de samenwerking te zetten. Voor het overleg deelde de basisschool de jaarplanning van de thema’s aan de peuterspeelzaal mee en konden ze wel of niet aansluiten. Nu wordt er in gezamenlijk overleg een jaarplanning gemaakt.
Deze leerkracht kan ondersteuning vragen om behalve gesprekken over de doorgaande lijn ook de kerndoelen en de regelgeving in de gaten te houden.

Educant ondersteunt professionals in de onderbouw