Invoeren kindvolgsysteem onderbouw basisschool

Wilt u de ontwikkeling van kinderen volgen en registreren, maar weet u niet welk kindvolgsysteem daarvoor geschikt is? Zoekt u naar een kindvolgsysteem dat behulpzaam is om een beredeneerd aanbod te realiseren?

Beschikt u over een kindvolgsysteem, maar kunnen niet alle leerkrachten er goed mee werken? Het is mogelijk om bijvoorbeeld een inscholing van KIJK te verzorgen.

Educatief advies jonge kind