Methode of programma

Om steun te hebben bij een effectief en planmatige aanbod, gebruiken scholen educatieve methodes of programma’s zoals Kaleidoscoop, Startblokken, Piramide en Uk en Puk (Ko-totaal). Er is sprake van een doorgaande lijn met groep 1 en 2 van de basisschool. Vaak is er een gezamenlijke training geweest om te starten. Om goed met een programma te kunnen blijven werken is het belangrijk om nieuwe leerkrachten op maat extra te ondersteunen, zodat ze mee kunnen werken met hun getrainde collega’s.

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

De onderbouwleerkrachten hebben een training gevolgd om met Piramide te werken. De laatste tijd is we veel wisseling geweest van personeel. Er is een ervaren leerkracht vertrokken en een jongere collega’s bijgekomen. Deze jonge collega wil een maatwerktraject Piramide om een certificaat te behalen. We beginnen om samen de PIA (een evaluatielijst) door te nemen om te bekijken welke vaardigheden en kennis er al aanwezig is. Voor het opbouwen van de ontbrekende kennis wordt een digitaal portfolio opgebouwd. Via het verzamelen van foto’s, filmpjes en stukken tekst laat de pedagogisch medewerker zien, dat ze alle onderdelen van Piramide beheerst. Met deze ‘bewijsmaterialen’ kunnen we bij het Cito een certificaat aanvragen. De begeleiding van dit traject is op maat.

Invoeren kindvolgsysteem
Wilt u de ontwikkeling van kinderen volgen en registreren, maar weet u niet welk kindvolgsysteem daarvoor geschikt is? Zoekt u naar een kindvolgsysteem dat behulpzaam is om een beredeneerd aanbod te realiseren? Beschikt u over een kindvolgsysteem, maar kunnen niet alle leerkrachten er goed mee werken? Het is mogelijk om bijvoorbeeld een inscholing van KIJK te verzorgen.

Educant ondersteunt professionals in de onderbouw