Ouderbetrokkenheid

Als ouderbetrokkenheid goed wordt vormgegeven, heeft dit een aantoonbaar positief effect heeft op de (leer)ontwikkeling van kinderen. Alle reden dus om ouders (beter) te betrekken.

Samen met u wil ik zoeken naar de antwoorden op de volgende vragen voor uw groep/locatie/school:

  • Hoe kun je de relatie met ouders concreet versterken?
  • Welke vormen van ouderbetrokkenheid werken in de praktijk?
  • Hoe maak je de samenwerking tussen school en ouders gelijkwaardig en niet-vrijblijvend, met oog voor elkaars positie en verantwoordelijkheid?

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

Door middel van een stappenplan samen met uw organisatie de ouderbetrokkenheid optimaal maken. De visie, werkwijze, taakverdeling verwerken in een ouderbeleidsplan.
Op een ouderavond uitleggen waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is, welke vormen van ouderbetrokkenheid er zijn en ouders de gelegenheid geven om samen aan te geven op welke wijze ze betrokken kunnen zijn.

Educant ondersteunt professionals in de onderbouw